גירושין

גירושין יכולים להיות מהלך משפטי מורכב אשר חשוב לתכנן ולפעול בהתאם.
על פי רוב וכמו בסוגיות אחרות בדיני המשפחה, ייעוץ משפטי נכון הינו הכרחי לניהול וסיום המחלוקת.
בית הדין הרבני הינו הגוף היחידי המוסמך לדון בענייני נישואין וגירושין. בנוסף לכך בית הדין רשאי "לקנות" סמכות לדון גם בנושאים אחרים כמו מזונות, חלוקת רכוש, כתובה  ועוד בתנאי שהנושא כרוך לתביעת הגירושין.
בית המשפט לענייני משפחה לו הסמכות המקבילה לדון בכל נושא משפחתי פרט לנישואין וגירושין.

מרוץ סמכויות

הרבה פעמים קיימת ההתלבטות אצל בני זוג איפה כדאי להגיש את תביעתם כמו למשל האם כדאי לי להגיש את תביעת המזונות בבית הדין הרבני או לבית המשפט לענייני משפחה? לכך אין תשובה חד משמעית וזה תלוי בבחינת נסיבות המקרה.

צד המעוניין להתגרש יגיש תביעה לגט לבית הדין הרבני  ויהיה עליו להוכיח כי קיימת אחת או יותר מעילות הגירושין על פי הדין העברי, המצדיקות מתן פסק דין המחייב את הצדדים להתגרש. במידה והגבר מגיש תביעה ללא עילת גירושין עלול בית הדין לחייבו בכתובת האישה ובמידה ואישה תתבע את גיטה ללא עילת גירושין עלולה היא לאבד את כתובתה.

מאמרים נוספים

דילוג לתוכן