ליווי נפגעי עבירה

נפגע עבירה הוא כל מי שנפגע במישרין מעבירה מסוג פשע או עוון, וכן בן משפחה של מי שהעבירה גרמה למותו.

החוק לזכויות נפגעי עבירה שהוקם בשנת 2001 מקנה לנפגעי העבירה זכויות ספציפיות לאורך ההליך הפלילי כגון קבלת מידע אודות שלבי ההליך, הגנה לכל אורך ההליך המשפטי, הזכות להיות נוכח בדיון, הזכות לעיין בכתב האישום והזכות לחיסיון. בעבירות מין או בעבירות אלימות חמורות נפגעי העבירה יכולים להשמיע את קולם ודעתם ביחס להסדרי טיעון או כאשר מוגשות מטעם הנאשם בקשות חנינה או בקשה לשחרור מוקדם.

ילדים ובני נוער נפגעי עבירה הינם אוכלוסייה בסיכון מוגבר להיפגע במיוחד כמדובר בעבירות מין. גילם הרך, תמימותם וכן חוסר היכולת שלהם להתגונן מציבים אותם כמטרה  נוחה לניצול.

בעבירות מין למשל, לאחר חשיפת הפגיעה נאלצים הקטינים להתמודד מול הליך פלילי ארוך ומורכב שאינו בהכרח מותאם לצרכיהם ורצונותיהם. במרבית המקרים התמודדות זו מובילה לטראומה נוספת.

פניה לעו"ד המתמחה בנפגעי עבירה יבטיח את הזכויות המוקנות לנפגע, יחסוך התעסקות וסבל מיותרים ,ידאג להתנהלות והתקדמות התיק מול גורמי החקירה והתביעה וככל ויוחלט על הגשת הסדר טיעון ניתן אף למנוע זאת ולדאוג כי הנאשם ייענש במלוא חומרת הדין. הדבר המומלץ ביותר הינו לפנות לעו"ד עוד בטרם החל ההליך הפלילי ואם מדובר בעבירות מין אף לפני הגשת התלונה במשטרה על מנת לקבל הכוונה והכנה לפני ההליך הפלילי ושלביו.

מאמרים נוספים

דילוג לתוכן