מזונות

מזונות ילדים

חיוב דמי המזונות מוטל על האב מכוח דין תורה לפיו אב חייב לזון את ילדיו ולפיכך בעיקרה מוטלת עליו. קיימים שני סוגי מזונות- מזונות לצרכים בסיסיים ומזונות שנחשבים מדין צדקה:

 • הצרכים לצרכים הבסיסיים – כל מה שחיוני עבור הילד כגון מזון, קורת גג, חינוך, טיפולים רפואיים וכדומה. במזונות אלו  האב חייב ללא התחשבות בהכנסתו ומצבו הכלכלי.

 • מזונות מדין צדקה זה כל מה שהילדים לא חייבים בשביל להתקיים כמו חוגים, בילויים, נסיעות וכדומה.
במקרה כזה האב והאם מחויבים בהתאם ליכולת ההשתכרות שלהם ומצבם הכלכלי.

 • כאשר מדובר באחריות הורית של האם, הילדים רוב הזמן שוהים אצלה ומשכך היא זו שנושאת על עצמה את רוב הוצאותיהם- במקרה שכזה חובת המזונות בעיקרה מוטלת על האב.

 • כאשר מדובר באחריות הורית משותפת לפיה הילדים שוהים אצל שני ההורים באופן שווה – תשלום המזונות יחול הן על האב   והן על האם. בשנת 2017 יצא פס"ד של בית המשפט העליון בע"מ 919/15 אשר עשה מהפכה בתחום המזונות בו נקבע כי באחריות הורית משותפת ישנה חלוקה של הסדרי שהייה בין ההורים ולכן אין הצדקה להטיל את חובת המזנות על האב בלבד,  ולכן כאשר מדובר בילדים מעל גיל 6  , שכר דומה לצדדים והסדרי שהייה שווים- יישאו הצדדים חובה זו יחדיו.

פסיקה זו אמורה להביא את הצדדים לאיזון כלכלי, כך שחלוקת הנטל תהיה שווה ככל האפשר.

מאמרים נוספים

דילוג לתוכן