מחיקת רישום פלילי

מהו רישום פלילי?

רישום פלילי לאדם נותר שנים ארוכות כאות קין על מצחו ואין לדעת באיזה שלב בחיים הוא יחבל בתוכניות. לקטין הנושא רישום פלילי יש השלכות בגיוסו לצבא ולשילובו ביחידות מסוימות. בנוסף לכך, ישנן השלכות המשפיעות גם לאחר השירות הצבאי למשל בכניסה למקומות עבודה, הוצאת רישיון לנשק ורישיון במקצועות מסוימים כמו ראיית חשבון, רפואה, עריכת דין ובמקצועות תחבורתיים כנהגי אוטובוס ומונית.

תקופת התיישנות ומחיקה-

תקופת התיישנות ברישום פלילי משתנה וישנה חשיבות לסוג העבירה והעונש שניתן בצידה. מתום תקופה זו תחל תקופת המחיקה אשר עומדת על 10 שנים.

ישנם מקרים חריגים בהם תקופת המחיקה תהיה קצרה כמו למשל עבירה שבוצעה ע"י קטין בן 14-16 , הליכים שהסתיימו באי הרשעה, ענישה אשר בצידה צו פיקוח בלבד, צו דרכי טיפול לפי סעיף 26 לחוק הנוער.

בתום תקופת המחיקה, הרישום הפלילי יוסר מגיליון ההרשעות, אך עדיין יהיה חשוף לעיון גופים מסוימים המנויים בחוק.

כיצד ניתן למחוק רישום פלילי?

האפשרות הראשונה, עוד בטרם הגיע ההליך לפתחו של בית המשפט הינה סגירת התיק הפלילי.

למשל אם אדם נחקר תחת אזהרה/ כחשוד ולאחר מכן נסגר התיק הפלילי- לעילת הסגירה משמעות רבה. כלומר, ישנן שלוש עילות לסגירת תיק פלילי והן חוסר ראיות, היעדר עניין לציבור וחוסר אשמה. על מנת שימחק התיק מהרישום הפלילי יש שהעילה לסגירת התיק תהיה חוסר אשמה! ולכן אם נסגר התיק מעילה אחרת ניתן לערער באמצעות עו"ד פלילי ולבקש את שינוי עילת הסגירה לחוסר אשמה.

אפשרות נוספת , כאשר ישנה הרשעה פלילית, היא לפנות לנשיא המדינה בבקשה לחנינה וביכולתו לקצר את תקופת ההתיישנות והמחיקה.

מאמרים נוספים

דילוג לתוכן