מעצרים

מעצר קטין:

מעצר אינה חוויה קלה, השהיה בתא מעצר והניתוק מהעולם בחוץ הינו טראומתי לכל אדם במיוחד שמדובר בקטין.

הדין הפלילי מקנה לקטין זכויות רבות בעת מעצר וזאת להבדיל מבגיר כאשר המטרה היא להקל  ולשמור על שלומו ורווחתו.

זכויות קטין בעת מעצר:

המעצר הראשוני, המכונה "מעצר ימים" הינו מעצר לצורכי חקירה טרם הגשת כתב אישום.  לצורך זה על היחידה החוקרת להראות כי קיימת עילת מעצר כגון מסוכנות, שיבוש הליכי חקירה ופעולות חקירה שלא ניתן לקיים אם העצור משוחרר.

כאשר מדובר בקטין , המעצר ייעשה רק כאשר אין חלופה אחרת הפוגעת פחות בחירותו תוך התחשבות בגילו וההשפעה על שלומו הגופני והנפשי.

ישנה חשיבות רבה למעורבות עו"ד המתמחה בעבירות נוער כבר משלב החקירה ו/או רגע המעצר . בשלב זה עוה"ד ידע להעניק ייעוץ נכון ומקצועי בחקירה ואף לאפשרות שיביא לשחרורו של הקטין.

מעצר קטין יתבצע רק בשעות היום ולא במסגרת לימודיו או מסגרת חינוכית אחרת למעט מקרים חריגים בלבד ובתיאום עם מנהלי המקום. המעצר יתבצע בלבוש אזרחי ללא כבילת אזיקים אם המקום הינו ציבורי, אלא אם אין דרך אחרת לביצועו. מיד עם המעצר חלה חובה ליידע את הורי הקטין או קרוב אחר.

זכויות קטין הנתון במעצר מעוגנות אף לעניין שעות המעצר- קטין בן 12-14  יוחזק במעצר לפרק זמן שאינו עולה על 12 שעות ורק אם לא ניתן להביאו בפני שופט תוך תקופה זו, רשאי הקצין הממונה להאריך את מעצרו לתקופה נוספת שלא תעלה על 12 שעות נוספות. כאשר הקטין מעל גיל 14 ניתן להחזיקו במעצר עד 24 שעות וגם כאן רשאי קצין ממונה להאריך מעצרו לתקופה נוספת של לא יותר מ 24 שעות נוספות באם לא היה ניתן להביאו בפני שופט תוך התקופה האמורה.

גם לעניין ימי המעצר ישנו הבדל בין קטין לבגיר וכך  תקופת המעצר של קטין לפני הגשת כתב אישום לא תעלה על 10 ימים וניתן להאריכה ב 10 ימים נוספים וזאת עד ל 40 ימים במצטבר, מעבר לכך ואם עדיין לא הוגש כתב אישום יש לשחרר את הקטין לביתו.

מאמרים נוספים

דילוג לתוכן