סגירת תיק פלילי

כאשר ישנו חשוד בביצוע עבירה פלילית תפקידה של המשטרה הוא לאסוף ראיות אשר יקשרו את החשוד לביצוע העבירה בגינה הוא חשוד ולבנות את התיק, לאחר מכן מועבר התיק ליחידת התביעות המחליטים אם להגיש כתב אישום כנגדו.

במידה והתיק נסגר ולא הוגש כתב אישום, הוא ייסגר באחת משלוש עילות:

  • היעדר ראיות- כאשר  אין בידי המשטרה דיי ראיות המספיקות להגשת כתב אישום המביא להרשעה.
  • חוסר עניין לציבור- כאשר הוחלט כי אין עניין להעמיד את החשוד לדין מטעמים מערכתיים גם אם קיימות ראיות בתיק. בדרך כלל מדובר בעבירות קלות אשר נסיבותיהן אינן מצדיקות העמדה לדין.
  • חוסר אשמה- כאשר נמצא כי החשוד לא ביצע את העבירה בגינה נחקר. תיק שנסגר בעילה זו, יימחק רישומו מרישומי המשטרה.

עילת הסגירה משמעותית מאוד מאחר ורק בעילה של חוסר אשמה לא יופיע רישום פלילי במאגרי המשטרה.

כאשר מדובר בבני נוער, הרישום הפלילי עלול לפגוע  בעתידם וביכולתם להתגייס לצבא  וליחידות קרביות וזאת מאחר וצה"ל נמנע מלגייס נערים עם רישום פלילי. כמו כן תיתכן פגיעה בחיי האזרחות כמו להתקבל למקומות עבודה מסוימים כסף קבלה אליהם הוא העידר רישום פלילי, מקצועות מסוימים כמו ראית חשבון, עריכת דין וכן הוצאת דרכון וויזה.

על כן, באם קטין נחקר כחשוד במשטרה ולבסוף נסגר התיק הפלילי , יש לשים לב לעילת הסגירה שכן רק עילה של חוסר אשמה לא תותיר רישום פלילי במאגרי המשטרה וכתם על עתידו.

במצב דברים זה, יש לפנות לעו"ד פלילי המתמחה בעבירות נוער אשר יערער על  החלטת עילת הסגירה לחוסר אשמה.

מאמרים נוספים

דילוג לתוכן