סרבנות גט

סרבנות גט

במקרים של סרבנות גט, הדרך היעילה ביותר הינה הפעלת לחץ על סרבן הגט כמו למשל איסור יציאה מהארץ, שלילת רישיון מקצועי, מאסר הכולל סנקציות תוך כדי המאסר בפועל ועוד …סרבן גט יכול להיות הגבר או האישה כאשר מסרב לתת או לקבל גט.
לסרבנות גט השלכות רבות בעיקר על האישה, כך למשל לאישה מסורבת גט אסור לקיים יחסי מין עם גבר אחר מאחר ועלולה להיתפס בבגידה ולאבד את כתובתה. כמו כן לאישה מסורבת גט אסור להינשא לגבר אחר מאחר ועודנה נשואה וכמובן חל עליה איסור להביא עוד ילדים מאחר ויהפכו לממזרים. עבור הגבר ההשלכות פחותות, גבר מסורב גט לא יכול להינשא לאישה אחרת.
הטלת הסנקציות על הצד המסרב מאלצות אותו לקיים את חיוב הגט.

מאמרים נוספים

דילוג לתוכן