עבירות רכוש

עבירות רכוש הינן עבירות אשר נעשות בזדון ומתוך כוונה לפגוע ברכוש או בזכויות על רכוש של אדם אחר. בחוק העונשין עבירות הרכוש מוגדרות כמעשה גניבה, פריצה, גרימת נזק לרכוש, אחזקת רכוש גנוב ופעמים רבות הן כוללות אלימות כמו במקרה של שוד.

ישנו משקל מכריע על אופן ונסיבות ביצוע העבירה וכן היקף הרכוש שנגנב שכן כך נקבעת חומרתה של העבירה והעונש בצידה.

לדוגמא, עבירות רכוש שבהן מעורבת אלימות, הענישה על עבירה זו תהיה חמורה יותר מאשר אם לא הייתה מעורבת אלימות כלל.

בקרב בני הנוער מרבית העבירות הינן עבירות רכוש אולי מהסיבה כי לקטין נראה שהשחתת רכוש או פריצה לפריצה לרכב ועוד  עבירות דומות הינן לא יותר ממעשה קונדס ואין ביכולתם להבין את ההשלכה הפלילית שבמעשה.

במידה וילדכם הסתבך בעבירת רכוש המלצתי היא לא להיחקר ולא לומר מילה אפילו הקטנה ביותר עד קבלת ייעוץ משפטי  מעו"ד העוסק בעבירות נוער.

 

מאמרים נוספים

דילוג לתוכן