הפחתת מזונות

תביעה להפחתת מזונות

כאשר זוג מתגרש יש באפשרותו לערוך הסכם גירושין בהסכמה ובו יקבעו הצדדים את גובה דמי המזונות , משמורת, חלוקת רכוש ועוד. כאשר אין הסכמה יפעלו הצדדים דרך בית המשפט לענייני משפחה או בית דין רבני ועניינים אלו ייקבעו בהכרעה שיפוטית ויינתן פסק דין.

הסכם גירושין ופסק דין שניהם מחייבים את שני הצדדים כאשר הפרתם עלולה לגרור הליך משפטי ו/או פתיחת תיק בהוצאה לפועל.

כמו כן, שניהם כמעט ואינם ניתנים לשינוי ועל מנת לדון בהם מחדש יהיה על מגיש התביעה לעמוד בפרמטרים מסוימים.

במיוחד כאשר מדובר על הדרך להפחית את גובה דמי המזונות כאשר מתקיימים שינויים בחייו של אחד הצדדים.

ככלל, ניתן לומר, כי הסכם גירושין קשה יותר לפתיחה לצורך דיון מחודש בדמי המזונות מפסק דין שניתן על ידי בית משפט. כאשר המדובר על הסכם, תידרש הוכחה לשינוי נסיבות משמעותי יותר מאשר במקרה של פסק דין.

מה נדרש להפחתת גובה דמי המזונות?

שינוי נסיבות מהותי!

מגיש תביעה להפחתת מזונות נדרש להוכיח ולשכנע את בית המשפט כי חלו שינויים מהותיים בזמן שחלף מאז נקבע גובה דמי המזונות ביום אישורו של הסכם הגירושין או ביום מתן פסק הדין ועד יום הגשת הבקשה, שינויים שלא היה ניתן לצפות אותם באותה העת.

בנוסף להוכחת שינוי נסיבות מהותי תידרש ממגיש הבקשה לפעול בתום לב ובניקיון כפיים.

(פס"ד ע"א 442/83 קם נ' קם פ"ד לח (1) 767)

"כבר נפסק שעל שינוי הנסיבות המהותי להיות שינוי שנוצר מאז פסק הדין ועד למצב העכשווי, שינוי אשר לא היה בזמן שניתן פסק הדין ושמחמתו הורע מצב התובע או הוטב מצב הנתבע" [פס"ד בע"ה 363/81 פייגה נ' פייגה]

"פס"ד למזונות  מטבעו צופה הוא פני עתיד ורק שינוי מהותי מצדיק התערבות חוזרת של בית משפט. לא שינוי של מה בכך וגם לא שינוי שהיה ניתן לצפותו" [ע"א 5478/93 כרמי נ' כרמי דינים עליון לח 312]

הפסיקה ענפה בפרשנות לעניין שינוי הנסיבות הנדרש לצורך הפחתת דמי המזונות  תוך העיקרון כי אין לשנות את סכום המזונות, אלא במקרים חריגים בלבד.

{ע"א 1880/94 קטן נ' קטן פד"י מט (1) 215,220; ע"א 381/86 אבין נ' אבין תק-על 87 (3) 286; ר' ע"מ 1200/05(מחוזי ת"א) ה' ע' נ' ה' א'[פורסם בנבו] (23.3.2006) ; תמ"ש 57910/02}

אילו נסיבות נחשבות ל"מוצדקות" בעת הגשת תביעה להפחתת דמי המזונות?

לא ניתן למצוא רשימה מסודרת של נסיבות שתצדקנה את הפחתת דמי המזונות. ישנן נסיבות, שלכאורה, נראות כסיבה הגיונית לאדם מן הישוב להפחתת דמי המזונות המשולמים (כדוגמת פיטורין), אולם, מנקודת מבטו של בית המשפט הנדרש להכריע בסוגיה, הן אינן כאלו (אם נתייחס לאותם פיטורין שהזכרנו, הבקשה תידחה, מאחר והמדובר במצב זמני בלבד ולכן במקרה זה יצטרך המגיש להוכיח פגיעה בכושר השתכרותו.

בשורה התחתונה

הצלחתה של תביעה שכזו תלויה בהצגת הטיעונים באופן חד וברור וטוב יעשה אם תוגש באמצעות עו"ד המתמחה בדיני משפחה, עוה"ד ידע לעמוד בנטל ההוכחה לקיומו של שינוי נסיבות מהותי המצדיק את שינוי גובה דמי המזונות.  

מאמרים נוספים

דילוג לתוכן