אחריות הורית משותפת והשלכותיה על דמי המזונות

אחריות הורית משותפת היא הסדר משפטי המעניק לזוג ההורים המתגרש הגדרה הורית שווה הזהה לזו שהייתה להם כשהיו נשואים. המושג "הגדרה הורית שווה" עלול להטעות מעט ולגרום למחשבה כי המדובר על הורים שווים זו לזה בכל עניין ודבר, אולם, בפועל, אין הדבר כך, שכן, למשל, מענו של הילד (מקום מגוריו הרשמי) חייב להיות אצל הורה אחד, מאחר ומרשם האוכלוסין אינו מאפשר רישום בשני מענים. גם קצבאות ומענקים משולמים כיום, לרוב, רק לאם, כך שההגדרה ההורית השווה, מתייחסת כיום, בעיקרה, לשוויון בנשיאה באחריות ולנטילת החלק בהחלטות הנוגעות לחיי הילד.

מה מצוי מאחורי גישת האחריות ההורית המשותפת?

מאחורי מגמת האחריות ההורית המשותפת הגוברת והולכת כיום, מצויה התובנה כי כל ילד זקוק, בכל שלב של חייו, לידיעה המוצקה כי שני הוריו ימשיכו להיות הוריו, גם לאחר גירושיהם. הגישה שרווחה בעבר, זו שהפכה את אחד ההורים להורה ה"עיקרי" ואת השני ל"משני" , יצרה היררכיה ביניהם, ונתנה להורה ה"עיקרי" (לרוב, האם) מעמד מועדף. לאחר המלצות ועדת שניט שפורסמו בשנת 2008 גם במקרים בהם החלוקה בזמני השהות אינה שווה, השאיפה היא שלא תיווצר היררכיה בין ההורים וששניהם יוותרו בהגדרה הורית שווה מעצם היותם הורים לילד.

האם אחריות הורית משותפת מבטלת את דמי המזונות?

קיים מיתוס כי אחריות הורית משותפת מבטלת את דמי המזונות, קיימים מעט מאוד פסקי דין בהם בוטלו דמי המזונות. אחריות הורית משותפת אינה מבטלת בהכרח את דמי המזונות, אך כאשר נקבעים זמני שהות שווים, במקרים מסוימים יופחתו דמי המזונות.

האם לאחריות הורית משותפת השפעה על גובה דמי מזונות הילדים?

פס"ד שנתן בית המשפט העליון בבע"מ 919/15 קבע באופן ברור כי אין קשר ישיר בין ההגדרה ההורית לבין גובה דמי המזונות. עד לפס"ד זה, הייתה נקיטת הגישה כי בעת פסיקת האחריות ההורית המשותפת, פוחתים דמי המזונות בשיעורים של בין 25% ל-50%. למעשה, כוונת השופטים הפוסקים בתיקים אלו הייתה התחשבות בהוצאותיו הישירות של האב על ילדיו בעת שהם שוהים אצלו, אולם, תפישה זו השתרשה בדעת הקהל כקשר ישיר בין דמי המזונות להגדרה ההורית, ולא לזמני השהיה, וזאת, כאמור, בניגוד לכוונתם המקורית של השופטים. אף בבתי הדין הרבניים לא נוקטים הפחתה בשיעורי דמי המזונות בהתחשב בהגדרה ההורית. הפחתה כזו, באם ישנה, תהיה קשורה לזמני השהות.

האם הגדרת אחריות הורית משותפת חלה באופן אוטומטי, כשחלוקת זמני השהות בין שני ההורים, שווה או קרובה לשווה?

לזמני השהות (מה שבעבר היה מוכר כ"הסדרי ראיה")  גם אם הם שווים או כמעט שווים אין השפעה אוטומטית הגדרה של האחריות ההורית המשותפת או על אחריות הורית משותפת. לכן, אם אתם עומדים בפני גירושין, חשוב מאד שתדעו להגדיר לעצמכם ולקבוע את תנאי האחריות ההורית המשותפת מראש כבר בהסכם הגירושין , ביחידת הסיוע או במסגרת התביעה המשפטית ולא להשאיר זאת לשלב מאוחר יותר.

יודגש כי ההגדרה ההורית אחריות הורית משותפת הינה כאשר חלוקת זמני השהות על  הילדים שווים  בין ההורים, וכאשר חלוקת זמני השהות אינם שווים ההגדרה ההורית תהיה אחריות הורית משותפת.

אז מה בכל זאת החסרונות באחריות הורית משותפת?

עבור חלק מהזוגות, אין המדובר בחיסרון, אלא בהתנהלות טבעית. אבל, עבור מרבית הזוגות המתגרשים האחרים, מדובר במכשול משמעותי – הצורך בתקשורת טובה בין שני ההורים. קשה מאד לתאר מצב שבו זוג שמתגרש, המצוי בעיצומו של טורנאדו רגשי, יצליח להניח בצד את כל המחלוקות האישיות שלו ולהחליט לשתף פעולה באופן ידידותי לטובת הילדים. המציאות היא כזו, שרוב המתגרשים, במיוחד כשהם מצויים בתוך ההליך עצמו, עדיין נושאים מטען רב שעלול למנוע מהם לשתף פעולה עם בן או בת הזוג לשעבר. מעבר לכך ישנם צדדים הנאלצים לשנות את אופי עבודתם ולפנות מזמנם למטרה זו. לכן, חשוב לזכור, כי ילד זקוק לשני הוריו, וכשטובת ילדיכם נמצאת מעל לכל, אין ספק כי תוכלו למצוא בקרבכם את הנכונות לשיתוף הפעולה הנדרש לצורך כך.

דבר נוסף שיש לקחת בחשבון הינו ההיבט הכלכלי, כפי שהוזכר למעלה, לאחריות הורית משותפת אין קשר ישיר על הפחתת המזונות ורק לאחר בחינתו של בית המשפט יוחלט האם יש מקום לכך ולכן יכול להיווצר מצב בו בנוסף לתשלום המזונות תהיה הוצאה נוספת מכורח שהיית הילדים באופן שווה.

מאמרים נוספים

דילוג לתוכן