סגירת תיק לקטין

סגירת תיק פלילי לקטינים / בני נוער

עבור אדם שאינו עבריין במהותו, נקיטת הליך פלילי כנגדו נחשב כטראומה לא קטנה. הדבר אף בעייתי שבעתיים, כאשר המדובר על נער או קטין, שעבירתם על החוק היא תוצאה של חוסר יכולת להתמודד מול פיתוי רגעי והמעידה היא חריגה, יוצא דופן מהתנהלותו הכללית וחד פעמית. הבעיה היא, שלפעמים, גם מעידה חריגה וחד פעמית כזו עלולה להכניס את הנער למסלול של התנהגות עבריינית מתמשכת, בשל מגוון של סיבות. פועל יוצא מכך, הוא, כי עבודתן של המערכות השונות (ובכללן – המשטרה) מול בני הנוער, מאופיינת, בראש ובראשונה, בגישה השיקומית והטיפולית, שבבסיסה מצויה המטרה העיקרית – הוצאתו והרחקתו של הקטין או הנער מהמעגל הפלילי, על אחת כמה וכמה, כאשר זו לו עבירתו הראשונה.

 

הגשת כתב אישום או סגירת התיק הפלילי?

תיקים פליליים שנפתחו לבני נוער יכולים להגיע לכדי הגשת כתב אישום, או, לחילופין, להיסגר.

סגירתו של תיק שנפתח בתחנת המשטרה יכול להיסגר בשלוש עילות כשהן :

היעדר ראיות מספיקות – כאשר  אין בידי המשטרה דיי ראיות המספיקות להגשת כתב אישום המביא להרשעה.

חוסר עניין לציבור– כאשר הוחלט כי אין עניין להעמיד את החשוד לדין מטעמים מערכתיים גם אם קיימות ראיות בתיק. בדרך כלל מדובר בעבירות קלות אשר נסיבותיהן אינן מצדיקות העמדה לדין.

חוסר אשמה– כאשר נמצא כי החשוד לא ביצע את העבירה בגינה נחקר. תיק שנסגר בעילה זו, יימחק רישומו מרישומי המשטרה.

 

רק בעילה של חוסר אשמה לא יופיע רישום פלילי במאגרי המשטרה!

 

איך סוגרים תיק פלילי?

לאחר החקירה במשטרה, כאשר התיק עדיין בבירור (תיק מב"ד) מומלץ במקרים מסוימים לפנות ליחידה החוקרת ולנסות לסגור את התיק על פי נסיבותיו של הקטין, כך אפשר להימנע מהגשת כתב אישום או מסגירה יזומה של יחידת התביעות שלא בעילת העדר אשמה – ההחלטה שתינתן לבקשה כזו תהיה החלטה לאי העמדה לדין.

במידה והתיק אכן נסגר באופן יזום של יחידת התביעות בעילת העדר ראיות או חוסר עניין לציבור כאן יש לערער על החלטה זו ומומלץ באמצעות עו"ד בכדי לשנות את עילת הסגירה להיעדר אשמה.

 

דרך נוספת לסגירת תיק הינה בדרך של טיפול מותנה לקטינים (ט.מ) :

הינו מסלול שבו מקלים עם הקטין ובסמכות המשטרה ניתן לגנוז את תיק החקירה – לרוב מדובר בעבירות קלות יחסית (עד 3 שנות מאסר), המסווגות  כעוון: איומים, פציעה, תגרה ועוד, וכן בעבירות של אחזקת סמים ושימוש עצמי בסמים קלים.

לתהליך זה קיימים מספר תנאים שמציב קצין המבחן בפני הקטין ועליו לעמוד בהם, אחרת לא ייסגר התיק וההליך הפלילי כנגדו יימשך. בין התנאים, על הקטין לקחת אחריות על מעשה העבירה, להביע חרטה, להתחייב לא לעבור עבירות נוספות בעתיד, לחתום על טופס אזהרת קטין, לשתף פעולה באופן מלא בתהליך הטיפולי המוצע ועוד.

קטין אשר יעמוד בכל התנאים של הליך מותנה-התיק הפלילי ייסגר ורישומו הפלילי יהיה נקי!

מדוע נדרשים לכך שירותיו של עורך דין?

למרות, שלכאורה, ניתן לסגור תיק בכל שלב בהליכים, קיימים לא מעט מקרים שבהם, פנייה בלתי מקצועית למשטרה או לרשות התובעת עלולה להסב לא מעט נזק ואף לפגוע בצורה משמעותית בסיכויים לסגירת התיק. לכן, מומלץ שלא לעשות זאת על דעת עצמכם או בעצמכם, אלא לפנות לעורך דין מומחה, שתחום התמחותו הוא בני נוער ופלילים.

 

ככלל, ניתן לומר, שלא רצוי להגיע לאף הליך המתנהל נגדכם ללא ליווי, ייעוץ או ייצוג של עורך דין מנוסה. על אחת כמה וכמה, כאשר המדובר על הליכים שנפתחו נגד בני נוער / קטין. למרות, שלכאורה, על פני השטח מדובר במערכות שהונחו לנקוט ברגישות רבה יותר מזו בה הן מתייחסים לבוגרים, עדיין, מדובר בעניינים שעלולים להשפיע רבות על עתידו של הנער, ולכן, יש להתייחס אליהם בכובד ראש וברצינות רבה.

מאמרים נוספים

דילוג לתוכן